Profesor Andrzej Skorupa jest absolwentem Akademii Górniczo-Hutniczej. Od początku swej kariery zawodowej związał się z macierzystą uczelnią i jest jej pracownikiem do chwili obecnej. Wielki miłośnik gór i zapalony turysta. Podczas górskich wędrówek zainteresował się historią i sztuką Polskiego Podtatrza. Po wielu latach gromadzenia literatury, prowadzenia dogłębnych studiów i sporządzania dokumentacji fotografi cznej zdecydował się, w roku 1985 na opublikowanie pierwszego swego artykułu z dziedziny swoich pozazawodowych zainteresowań (Drewniany kościółek w Trybszu i jego polichromia, „Podhalanka” 1985).

Od tego czasu stał się stałym współpracownikiem tego […] pisma. Zamieścił w nim szereg artykułów dotyczących głównie zabytków sakralnych Polskiego Spisza i Pienin […]. Te prace stały się podstawą dwu jego książek: Zabytkowe kościoły Polskiego Spisza (1993) i Kościoły pienińskie (1996). […] W kolejnych swoich książkach zwrócił uwagę na: Kościoły Polskiej Orawy (1997), Zabytkowe kościoły Skalnego Podhala (1999) i Zabytkowe kościoły Niżniego Podhala (2004).

Zainteresowania Profesora obejmują także architekturę obronną. W roku 1995 ukazała się jego książka Zamki i kasztele na Polskim Podtatrzu. Mimo naukowego uprawiania ścisłych dyscyplin technicznych Andrzej Skorupa jest prawdziwym humanistą i wybitnym znawcą zagadnień, którym poświęca swoje pozazawodowe zainteresowania. W jego opracowaniach kompetencja autorska idzie w parze z precyzją wypowiedzi, […]  dzięki czemu dzieła Profesora są wzorcem dobrego popularyzowania wiedzy.