Skład komitetu redakcyjnego, a zarazem jury Literackiej Nagrody im. Władysława Krygowskiego

Janusz Sondel - przewodniczący,

Stefan W. Alexandrowicz,

Jerzy W. Gajewski,

Stanisław Grodziski,

Ryszard Kantor,

Andrzej Matuszczyk,

Zbigniew Mirek,

Joanna Pocisk-Karteczka,

Jacek Potocki,

Jacek Purchla,

Zdzisław J. Ryn,

Wiesław Wójcik,

Janusz Zdebski,

Bogdan Zamenek.